Alka Saxena
May ko kaise bol raha hai pagal hai kyaπŸ˜πŸ˜πŸ˜€πŸ˜†πŸ˜…
chiwai loi
手手
Roulz Soulban
9p99
Cynthia Gutierrez
I'm on my
Victor Sanchez
You are so cute Jason. love this video ;)
JACKOBO Baby Songs
>))
Gentle Kids TV
Great learning video!!Thanks FunToysMedia!!
Aimi Hayashi
Jason, my 2 year old loves watching your videos and gets so happy to see you every time!
Son tran ngoc
Saa vh
Learn Colors with Children
So Cute !
FUN NUF
You are so cute Jason. Your video is very educational, thank You! :)
Toys FunTV
Great video! Awesome!)
Fun Toys Show
Good job!
Erik Surprise Songs
nice.....,very good Jason!!!
Balloon Songs And Little Gaby
hot boy zz
β™« SURPRISE SONGS β™«
good video Jason!
HAPPY Little Babies
wow
PJ Surprise Songs
fun
Markieff's Fun World
Good job! I am learning with your video! Thank you! πŸ‘πŸΌπŸ˜Š
FAM 4 FUN TOYS
Great job!! Learning your months is a great idea!
Funkidbrothers
WOW. HE DID A GREAT JOB!!!!!!!!!!!!!!!!
GO* Annica & Dee
LOL, nice one. maybe a shorter stick.
Happy Kids Surprise
Well done kid πŸ‘ŒπŸ‘πŸ‘πŸ‘πŸ‘πŸ˜Š
Related Videos