Outdoor Playground Family Fun Play Area for kids / Baby Nursery Rhymes Song

Playgroundkids playgroundIndoor PlayroundOutdoor PlaygroundFunFamilyFamily FunKidKidsPlay AreaKids Play AreaKids Play GroundChildrenChildren Play CenterIndoor parkfunkids channelkids videoToddlerkid playingkids playing with toysindoor amusement parkcutechildren playingfamily fun playtimeparkplaytoysCarscute kidkid'sentertainmentfor kidslearning colorskids songsfinger familyBabynursery rhymesbaby songs

Outdoor Playground Family Fun Play Area for kids / Baby Nursery Rhymes Song

Diana had a family fun playtime with Outdoor Playground, Play Area for kids! Children ride on Оutdoor Playground on scooters. Then we went to fun family entertainment center. It huge children play area is so much fun for kids playing, bouncing, jumping, climbing, sliding and just have a fun time with friends and family! Children Play Center, Outdoor and Indoor Playground - favorite entertainment for kids. Video for kids who loves to have fun playing on the playgrounds. Baby Nursery Rhymes Song!

Subscribe to our channels:
Learn Colors With - http://bit.ly/2nOnsAb
Kids Roma Show - http://bit.ly/2kj62uh
Kids Diana Show - http://bit.ly/2k7NrSx

#Playground #IndoorPlayround #OutdoorPlayground #Fun #Family #FamilyFun #PlayArea #KidsVideo #NurseryRhymes #BabySongs

Learn Colors With
Fun Outdoor Playground for kids, Family Fun / Baby Nursery Rhymes Song, Funny Kids Video
https://goo.gl/EqGCXY
George Dally
اه ا
Anna Kasprzyk-Dawiec
Kkkk bo
Murat Mevlüt
mânâda z
Lidia Murillo
55qmx2😯😐😯😯😐😈😈😈😈😈😂😃😃😃😃😃😁😉😴
mimi pinto
Eavx
الحجاب بو مرتضى
I have a m
Angel Beltran
Xtwwl i
Serkan Öztürk
u
Fatima Haian Viov
kijgghhhhh
Анастасия Силкина QUEEN DANCE
поит
ronald ruminot
Amine Tdf 97
k:-)
Anabell Navarro
v Boy
Sal Vivas
"
Isabelik9 Vega
leeker
Ирада Кузнецова
,
Zahraa Fneich
h n my6. uul68h
AronHidde Dijke
Bmb
Amaris Ramírez
u
Cassandra Vinkle
n
Edgardo Avelar
muy bueno 😏
Akakysia Scott
😽🙅😽💩💩💩♒- Howard's cal
Dasha Bul
nnmmmmn
Amy Hoard
mmedyb. sin
Vanessa Quenon
Lo
SamsungGrandNeo SamsungGrandNeo
do
Carla Robinson
, ,
Chara The Human
По
Riad Benberrah
Soweto
Harold Vandewalle
youtube logo
Oleg Tyshchenko
HiIrina
Zehra Teksen
ffff1c
Hira Hassan
gfepuytte
fsshjrbwgrytdjfsjbejffjgdhjfdjfyfyyyytjgfgjtdtreftdigufvzfdhbkvggvcjdtigk d q fdghobugugjutuitbfdupdghhgfuusihffhhhuguhuuuuuyguhhiuiiiiuiiiigvdkbjjqhy
784 Amena Abdul Aziz Al Hammadi
I
Hadewych Klaus
1320, 21 augustus: de deken en 't kapittel van Sinte Marie in Geervliet geven te kennen dat het recht van voorstanderschap (nk: patronaatsrecht) in dearochiekerk van Dubbelmonde aan de Graaf van Holland toekomt:


1320, 28 augustus: de Graaf beveelt al zijn rechters, ambachtsheren enz. Dat zij er overstaan, als Willem Aalbrechtszoon van zijn eigen goed aan de Abdes van Rijnsburg wil overgeven:

...mallen onfen Baeliuwen, Ambochtsheren, Scouten, Scepenen, Rechters, ende Dinghewaerders van onder Gravefcip van Holland...

Gegeven te Haerlem.

Binden Bifdcop van Zusen, Symon de Benthem, Gherard de Rahoeft, Milites, Willem Camerlinc ende Enghebrecht.

1320, 1 september: De bisschop van Utrecht belooft, dat hij in alles den raad van de Heeren, door de Graaf van Holland benoemd, zal volgen:

... Johannis de Arcle, Zuederi de Abcoude, Symonis de Benthem, ac Gherardum de Raporft, Militum, nec non Henrici de Diepenheim, Willelmi, Camerarii dicti Domini Comitis

Haerlem

1320, 2 september: De Graaf benoemt zekere Raden, by welker raadgevinge de Biffcop van Utrecht beloofd hadt de kerk en het land te zullen beftieren:

... Heren Arnoude, proeft van Aernaem (Arnhem), Heren Jacob, den proeft van Sinte Jans tote Utrecht, monfieur (of meefter) Jan van Florenchen, den provoeft van Songhies, Heren Janne, Here van Arkel, Heren Zueder van Abbecoude, Heren Symon van Bentem, Heren Gheryt van Raphorft, Ridders, Meyfter Heynric finen Clerc, Heyntio van Diepenem, ende bi Willem (NK: de kamerling)!onfen Camerlinc...

1320, 2 september
De bisschop van Utrecht belooft geen oorlogen te beginnen dan met overleg van den Graaf van Holland. Raad bestaat uit dezelfde personen hierboven genoemd.

1320, 16 september
De Graaf geeft op zekere voorwaarden aan Willem, 's Heeren Philipszoone van Duvenvoorde, zonen Kamerling, de ambachten van Almonde en Dubbelmonde:

... onfe ambochten van Almonde ende Dublenmonde, ende alle die renten ende vervallen, die van dien voerfeyden ambochten verfciennen moghen in wat manieren dat es, ende wie hadden van den Here ende van der Vrouwen van Putthe in defer manieren, dar ons Willaem voerfz. alfoe vele jaerlixer renten elwaer beweiden zal, alfe wi jaerlix van deden goede voorfcreven plaghen te houden, boven den zevenendenegentich pond vyftien fcellinghe ende zeven penninghe Hollands, die die Joncvrouwe van Horne, des 's Heren dochter van Putthe, daer jaerlix uyt nemet. Defe renten voerfz. ghelike in beyden ambochte, die liepen, in 't jaer ons Heren MCCC ende twintich, hondert ende tachtich pond ende achte penninghe Hollands, daer of gheleghen der Joncvrouwen gehelt van Hoirne voirfz. zo blyf ons Williaem fchuldich te bewifen drie ende tachtich pond vyf fcellinghe ende een penning Hollands sjaers. Waer of hi ons bewifet dertich pond Hollands 's jaers an den tiende, die wi felve coften jegens Heren Clays van der Merwede, omme anderhalf hondert pond Hollands, die hi voer ons betaelt hevet, van wilken bewife wi ons wel ghepayt houden, alfe van defen dertich pond Hollands sjaers voerfz. aldus foe blyft hi van ons noch fchuldich te bewifen drie ende vyftich pond vyf fcellinghe ende enen penninge Hollands 'sjaers...

... in orconde... Here Jacob, bisschop van Zuden, Here Colyn, abt van Middelburg, Here Gheraerd van Raporft, Ridders, ende Jan van Berghen, onfe Baeliu van Zuytholland...

... Ghegheven tote Dordrecht...

Per dominum Zudenfem, Abbatem de Middelburch, Symonem de Benthem, Gherardum de Raphorft, Jan de Bergen & alios.

1320, 21 augustus: de deken en 't kapittel van Sinte Marie in Geervliet geven te kennen dat het recht van voorstanderschap (nk: patronaatsrecht) in dearochiekerk van Dubbelmonde aan de Graaf van Holland toekomt:


1320, 28 augustus: de Graaf beveelt al zijn rechters, ambachtsheren enz. Dat zij er overstaan, als Willem Aalbrechtszoon van zijn eigen goed aan de Abdes van Rijnsburg wil overgeven:

...mallen onfen Baeliuwen, Ambochtsheren, Scouten, Scepenen, Rechters, ende Dinghewaerders van onder Gravefcip van Holland...

Gegeven te Haerlem.

Binden Bifdcop van Zusen, Symon de Benthem, Gherard de Rahoeft, Milites, Willem Camerlinc ende Enghebrecht.

1320, 1 september: De bisschop van Utrecht belooft, dat hij in alles den raad van de Heeren, door de Graaf van Holland benoemd, zal volgen:

... Johannis de Arcle, Zuederi de Abcoude, Symonis de Benthem, ac Gherardum de Raporft, Militum, nec non Henrici de Diepenheim, Willelmi, Camerarii dicti Domini Comitis

Haerlem

1320, 2 september: De Graaf benoemt zekere Raden, by welker raadgevinge de Biffcop van Utrecht beloofd hadt de kerk en het land te zullen beftieren:

... Heren Arnoude, proeft van Aernaem (Arnhem), Heren Jacob, den proeft van Sinte Jans tote Utrecht, monfieur (of meefter) Jan van Florenchen, den provoeft van Songhies, Heren Janne, Here van Arkel, Heren Zueder van Abbecoude, Heren Symon van Bentem, Heren Gheryt van Raphorft, Ridders, Meyfter Heynric finen Clerc, Heyntio van Diepenem, ende bi Willem (NK: de kamerling)!onfen Camerlinc...

1320, 2 september
De bisschop van Utrecht belooft geen oorlogen te beginnen dan met overleg van den Graaf van Holland. Raad bestaat uit dezelfde personen hierboven genoemd.

1320, 16 september
De Graaf geeft op zekere voorwaarden aan Willem, 's Heeren Philipszoone van Duvenvoorde, zonen Kamerling, de ambachten van Almonde en Dubbelmonde:

... onfe ambochten van Almonde ende Dublenmonde, ende alle die renten ende vervallen, die van dien voerfeyden ambochten verfciennen moghen in wat manieren dat es, ende wie hadden van den Here ende van der Vrouwen van Putthe in defer manieren, dar ons Willaem voerfz. alfoe vele jaerlixer renten elwaer beweiden zal, alfe wi jaerlix van deden goede voorfcreven plaghen te houden, boven den zevenendenegentich pond vyftien fcellinghe ende zeven penninghe Hollands, die die Joncvrouwe van Horne, des 's Heren dochter van Putthe, daer jaerlix uyt nemet. Defe renten voerfz. ghelike in beyden ambochte, die liepen, in 't jaer ons Heren MCCC ende twintich, hondert ende tachtich pond ende achte penninghe Hollands, daer of gheleghen der Joncvrouwen gehelt van Hoirne voirfz. zo blyf ons Williaem fchuldich te bewifen drie ende tachtich pond vyf fcellinghe ende een penning Hollands sjaers. Waer of hi ons bewifet dertich pond Hollands 's jaers an den tiende, die wi felve coften jegens Heren Clays van der Merwede, omme anderhalf hondert pond Hollands, die hi voer ons betaelt hevet, van wilken bewife wi ons wel ghepayt houden, alfe van defen dertich pond Hollands sjaers voerfz. aldus foe blyft hi van ons noch fchuldich te bewifen drie ende vyftich pond vyf fcellinghe ende enen penninge Hollands 'sjaers...

... in orconde... Here Jacob, bisschop van Zuden, Here Colyn, abt van Middelburg, Here Gheraerd van Raporft, Ridders, ende Jan van Berghen, onfe Baeliu van Zuytholland...

... Ghegheven tote Dordrecht...

Per dominum Zudenfem, Abbatem de Middelburch, Symonem de Benthem, Gherardum de Raphorft, Jan de Bergen & alios.
Arina and Furby!
Это диана и рома?
Arman m Gosto
🐩🐴🐅🐅🐴🐎🐯🐄🐴🐯🐎🐅🐃🐃🐴🐅🐴🐄🐺🐅🐩🐯🐎🐄🐃🎏🎁🎏🎍🎊🎐⚾🎫🎋😍😊😍😘😊😑😊
bf jdjdnfmgkfkdgkgk
Arman m Gosto
🐩🐴🐅🐅🐴🐎🐯🐄🐴🐯🐎🐅🐃🐃🐴🐅🐴🐄🐺🐅🐩🐯🐎🐄🐃🎏🎁🎏🎍🎊🎐⚾🎫🎋😍😊😍😘😊😑😊
Arman m Gosto
🐩🐴🐅🐅🐴🐎🐯🐄🐴🐯🐎🐅🐃🐃🐴🐅🐴🐄🐺🐅🐩🐯🐎🐄🐃🎏🎁🎏🎍🎊🎐⚾🎫🎋😍😊😍😘😊😑😊
Cuong Vo
nnn. m. KKT😖😑😑😖😖😖😖😑😑🙅🙅
Pablo Cosmo
gg
leahjlee2000
ㅑㅅ
劉中程
鞥歐在
Tố Nguyễn
jkkks
Tube4Kids
nice video! 👍
Rushell Wen
.
Kyocera Metro
GC RGB urrtnkkkjuu
Сиёвуш Хотамов
.
Paul A.
Ya
Related Videos
Thumbnail: Bad Baby with Tantrum and Crying for Lollipops Little Babies Learn Colors with Finger Family Song
Thumbnail: The Wheels On The Bus baby songs nursery rhymes For Kids from Learn Colors With kindergarten song
Thumbnail: Outdoor Playground for kids Family Fun, ABC song / Baby Nursery Rhymes Songs
Thumbnail: Crying Babies in Car / Learn colors with Baby Colored Bottles / Bad Kids Colours Learning Video
Thumbnail: kids on the playground playing on a slide and eat eggs surprises FUNNY MOVIE
Thumbnail: TuTiTu Toys | Playground
Thumbnail: Learn Colors for Kids with Playground Coloring Pages
Thumbnail: Маршал Щенячий Патруль и Настя играют на детской площадке Paw Patrol play indoor playground for kids
Thumbnail: Learn colors for kids with Balloons, Lightning McQueen Cars educational video for Children Toddlers
Thumbnail: Playground Fun Play Place for Kids play centre ball playground with balls play room playroom
Thumbnail: Getting Dressed Song | UK Version | Nursery Rhymes by LittleBabyBum!
Thumbnail: Learn colors for kids with Bubbles, Bubble toys / Educational video for Children Toddlers Babies
Thumbnail: ᴴᴰ Bubble Guppies Gil & Molly Crying because of Grub in Belly! w/ Bubble Guppies Full Episodes
Thumbnail: Five Little Ducks | Kids Songs | Funny Songs Nursery Rhymes for Children
Thumbnail: Learn colors The Ball Pit Show Bad Baby and Balls / Finger Family Song and Nursery Rhymes for Kids
Thumbnail: Learn Colors with Chocolate Candy for Children, Toddlers. Colours with Crying Bad Baby
Thumbnail: Disney Princess Wrong Heads Sofia Talking Ben Dora Paw Patrol Learning Match up Game For Kids Crying
Thumbnail: Mega Gummy bear blowing giant colors balloons finger family nursery rhymes for kids | Colors Fun
Thumbnail: Bad Baby Crying and Learn Colors with Frozen Anna Young and Lollipop Candy Finger Family Rhymes
Thumbnail: Laura Tesoro - Ooit zal ik gaan (Van "Vaiana")
Thumbnail: Bad Kid Learn Colors With Balloons, Finger Family Songs for Children | Kids Colours Nursery Rhymes
Thumbnail: Learn colors for kids with balls, Giant Baloons / Educational video for Children Toddlers Babies
Thumbnail: Playground Fun Play Place for Kids play centre ball playground with balls play room playroom
Thumbnail: Learn Colors with Balloons / Baby Nursery Rhymes Song for Kids
Thumbnail: Do You Like Lasagna Milkshakes? | Ice Cream and Lasagna!? | Super Simple Songs
Thumbnail: Indoor Playground Fun Water Slide for Kids - Baby Learn colors| Bad baby water Splash
Thumbnail: Pretend Play food for Learning Colors with Popcorn Kids Video Nursery Rhymes songs for kindergarten
Thumbnail: Alphabet Song | ABC Song | learn Alphabets | nursery rhymes | kids songs
Thumbnail: Children Nursery Rhymes with Colors for Toddlers and Babies Kids Family Finger Songs
Thumbnail: LEARN COLORS with Paw Patrol - Paw Patrol and HULK with Wrong Heads
Thumbnail: Tipos de Crianças Brincando no Parquinho de Diversões
Thumbnail: LEARN COLORS with SUPER HULK - SMASH CARTOON For Kids Children Babies
Thumbnail: LEARN COLORS with SPIDERMAN - FUN CARTOON For Kids Children Babies
Thumbnail: Learn Colors With Soccer Balls Animals Colours For Children | Learn Colors & Finger Family For KIds
Thumbnail: Learn Colors with Balloons on the Playground, Song Finger Family and Nursery Rhymes for Kids
Thumbnail: Kid Learning Colors with Peeps Marshmallows for Toddlers / Bad Kids Learn Colours with Sweets
Thumbnail: CHUCK E CHEESE Kids FUN Games and Activities Indoor Playground FamilyFun Playhouse for Children
Thumbnail: Playground Fun Play Place for Kids - Outdoor Play Ball Water & Playground Activities
Thumbnail: ABC Songs for Children - ABCD Song in Alphabet Water Park - Phonics Songs & Nursery Rhymes
Thumbnail: Paw Patrol Chase Rocky Marshall TRANSFORM Learn Colors for Kids Finger Family Song nursery rhymes
Thumbnail: Learn Colors with Superhero Spiderman - Educational Video |Toys for Kids w Nursery Rhymes Songs
Thumbnail: Five Little Babies Playing Pendulum Swing | Zool Babies | Five Little Babies Collection
Thumbnail: Learn Colors with Masha and Paint for Children Toddlers Babies. Baby Play and Learn Colours for Kids
Thumbnail: Wrong Heads Bodies Eyes Learn Colors For Kids Children Toddlers | Finger Family Song Nursery Rhymes
Thumbnail: Learn Colors with Drinks My Little Pony for Children and Toddlers | Learn Colours Finger Family
Thumbnail: Color Police Cars Transportation in Spiderman Cartoon for Kids and Colors for Children Nursery Rhyme
Thumbnail: Learn Colors with Baby doll Bath Time Jelly baff Slime / Learning video For Kids Children Toddlers
Thumbnail: Outdoor playground for kids! Family Fun Children's Playtime at the Park
Thumbnail: Johny Johny Yes Papa Popular Nursery Rhymes Songs for Children by Learn Colors With Johny Johny song
Thumbnail: Learn Colors with Balls / Baby Nursery Rhymes Song / Bad Baby play and learn colors for kids